کتاب ها و تالیفات

 

 1. آشنائی با برخی ناهنجاری های مادرزادی در کودکان (1392)


 2. راهنمای تنظیم خانواده (1392)


 3. آشنایی با سندروم داون (1399)


 4. کم کاری مادر زادی تیروئی‍د (غربالگری ، تشخیص ، درمان) (1392)


 5. نارسی و مشکلات چشمی نوزادان(1397)


 6. بیماری های خونی و بدخیمی ها در نوزادان(1397)


 7. بیماریهای کلیه و ادرای تناسلی در نوزادان(1391)


 8. معاینه تشخیص و درمان بیماریهای نوزادان(1391)


 9. شیر مادرگوهری بی همتا (1390)


 10. تغذیه، رشد و تکامل در شیرخواران و نوزادان (1387)


 11. خلاصه بیماری های نوزادان نلسون(1385)


 12. مراقبت های وی‍ژه نوزادان(1386)


 13. تغذیه دربیماریهای کودکان(1387)  14. راهنمای کامل مراقبت کانگورویی(1390)


 15. راهنمای تغذیه شیرخواران (1390)


 16. نکات کاربردی در احیای نوزادان (1387)


 17. آشنایی با ونتیلاتورهای مکانیکی (1394)


 18.  کتاب بهداشت بلوغ و نوجوانی : ویژه دانش آموزان پسر چایه هشتم و نهم (متوسطه دوره اول) (1395)


 19. کتاب کار در NICU 


 20. کتاب دارودرمانی و شیر دهی : از تئوری تا عملکرد بالینی (1386)