سوابق مدیریتی و اجرایی

 1. رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، استان خراسان رضوی، (1395-1397)


 2. رئیس بهداشت استان خراسان رضوی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،(1390-1393)


 3. رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ( 1388-1390)


 4. مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی، استان خراسان رضوی، (1396-1398)


 5. رئیس بیمارستان و عضو هیات امنای بیمارستان فوق تخصصی عدل، استان تهران، (1399-تاکنون)


 6. راه اندازی و سردبیری مجله انگلیسی نوزادان ایران و کسب نمایه ISI, Scopus  (1390-تاکنون)


 7. سر دبیر مجله فرهنگی اجتماعی سراج، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (1387-1393)


 8. ریاست بخش نوزادان و NICU بیمارستان امام زمان (عج)، استان خراسان رضوی


 9. ریاست بخش نوزادان و NICU بیمارستان مهر، استان خراسان رضوی


 10. عضو کمیسیون تخصصی اطفال، سازمان پزشکی قانونی استان خراسان رضوی و استان تهران


 11. نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی، 1392


 12. عضو کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1390/01/16


 13. عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1393/05/15


 14. عضو شورای سیاستگذاری جامعه ایمن کلانشهر مشهد مقدس،فرمانداری شهر مشهد


 15. عضو ستاد راهبردی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، استانداری خراسان رضوی،1391/03/06


 16. عضو کمیته علمی کوریکولوم آموزشی رشته کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در حوزه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1390/07/10