افتخارات، نوآوری، اختراع و اكتشاف

  1. دریافت عنوان معاونت بهداشتی موفق در برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان، سال 90، از وزارت بهداشت


  2. دریافت عنوان مولف برتر برای تالیف کتاب معاینه، تشخیص و درمان بیماری های نوزادان به عنوان اثر برگزیده در جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور 1386 


  3. ساخت فیلم آموزشی احیاء نوزادان،  و کسب دیپلم افتخار کارگردان برتر و مقام دوم جشنواره فیلم شیراز، از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( استاد توانمند)


  4. دریافت تقدیرنامه بعنوان پزشک برگزیده استان خراسان رضوی، سازمان نظام پزشکی استان خراسان رضوی، 1396 


        

  5. طراحی و پیاده سازی جلیقه LED جهت مداوای زردی نوزادان بدون نیاز به قرارگیری نوزاد در دستگاه ، 1390/10/21  (سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری خراسان رضوی)


  6. طراحی و پیاده سازی گهواره نوردرمانی جهت درمان زردی نوزادی ، 1397/09/15