رزومه

سمت فعلی :
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی

 

سوابق تحصيلي:
پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران( ایران)
متخصص کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران( ایران)
فوق تخصص نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق خدمات دانشگاهي و غيردانشگاهي:
ضریب K تمام وقت درمانی پزشک درمانگاه دانشگاه علوم پزشکی اراک
ضریب K تمام وقت استادیار فوق تخصص نوزادان بیمارستان امام رضا (ع)
ضریب K تمام وقت استادیار فوق تخصص نوزادان بیمارستان قائم (عج)
پیمانی پاره وقت دانشیار فوق تخصص نوزادان بیمارستان قائم (عج)

فعاليت در امور اجرائي آموزشي ،پژوهشي وخدماتي

عضو کمیته مرگ و میر بیمارستان قائم (عج)
عضو کمیته احیاء نوزادان دانشگاه علوم پزشکی
عضو کمیته مراقبت کودک سالم دانشگاه علوم پزشکی
عضو هیات علمی تمام وقت (غیر موسس) مرکز تحقیقات نوزادان
مولف برتر دانشگاه در سال 1386
فوکال پوینت برنامه هیپوتیروئید نوزادان مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد مرکز بهداشت شماره سه
عضو کمیته پژوهشی معاونت درمان
دبیر کمیته اجرایی همایش سراسری تغذیه نوزادان و کودکان
سرپرست علمی بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان قائم (عج)
عضو کمیته برنامه ریزی کاربردی راهبردی رشته فوق تخصصی نوزادان
عضو کمیته مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم دانشگاه علوم پزشکی
عضو کمیته کاهش مرگ و میر کودکان مرکز بهداشت شماره سه
عضو شورای رفاهی گروه کودکان
عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
عضو کمیته اساتید، شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
عضو علی البدل هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی شهرستان مشهد
عضو کمیته استانی ترویج تغذیه با شیرمادر دانشگاه علوم پزشکی
عضو کمیته دانشگاهی احیاء نوزادان دانشگاه علوم پزشکی
سردبیر نشریه سراج
دبیر علمی کمیته و مربی دانشگاهی احیاء نوزاد دانشگاه علوم پزشکی
عضو کمیته علمی قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور
مجری فرآیند ارزیابی درونی در گروه اطفال
رئیس بیمارستان دکتر شیخ
رئیس هیئت اجرایی کلینیک ویژه بیمارستان دکتر شیخ
عضو کمیته مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا) و مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم دانشگاه
عضو هیات تحریریه نشریه نوزادان ایران
رئیس اجرایی چهارمین جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور
عضو کمیته برنامه استراتژیک نوزادان
کارشناس سازمان نظام پزشکی مشهد
عضو کمیته های بیمارستان دکتر شیخ
دبیر علمی برنامه مدون کودکان (1) تربت حیدریه
دبیر علمی کارگاه آموزشی احیاء نوزادان مشهد
دبیر علمی کارگاه آموزشی احیاء نوزادان مشهد
دبیر علمی سه کارگاه آموزشی احیاء نوزادان در سال 87 مشهد
دبیر علمی برنامه مدون فوریتهای (4) نیشابور
دبیر علمی کارگاه آموزشی احیاء نوزادان مشهد
دبیر علمی کارگاه احیاء نوزادان مشهد
دبیر علمی سمینار احیاء نوزادان مشهد
دبیر علمی سمینار دوروزه احیاء نوزادان مشهد
همکاری در زمینه بررسی شیرخوران جهت دریافت شیر مصنوعی مشهد
داوری پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
دانشکده پرستاری –مامایی (2مورد) مشهد
داوری طرح پژوهشی دانشکده پزشکی (32 مورد)
ناظر طرح تحقیقاتی (1 مورد) مشهد
داوری مقاله (2مورد)
بررسی کتب (2مورد)
داوری پایان نامه دانشکده پزشکی (21 مورد) مشهد
عضو کمیته دانشگاهی آموزش مداوم مشهد
عضو کمیته پژوهش مرکز بهداشت استان خراسان
همکاری در برنامه های سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیرمادر (کمیته مانا، کودک سالم، احیاء نوزدان شیرمادر ، کارگاههای آموزشی استان و شهرستان) مشهد
عضو کمیته علمی کنگره سراسری مراقبتهای ویژه نوزادان و کودکان مشهد
عضو هیئت علمی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه مشهد
عضو مشورتی شورای فرهنگی دانشگاه مشهد
مسئول کمیته اجرایی بیمارستان دکتر شیخ مشهد
عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی فرهنگی دانشگاه مشهد
عضو کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت مادر و نوزاد مشهد
عضو كميته علمي تدوين كوريكولوم آموزشي رشته كارشناسي ارشد پدافند غير عامل در حوزه سلامت مشهد
عضو كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل مشهد
عضو كارگروه كاهش تصديها در دانشگاه مشهد
عضو و دبير كميته پيشگيري و كنترل بيماري هاي واگير دانشگاه مشهد
عضو و دبير كميته پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير دانشگاه مشهد
دبير علمي اولين كنگره يادواره شهداي دانشگاه علوم پزشكي سراسر كشور در مشهد
عضويت كارگروه اجرايي و اضطراري كاهش آلودگي هواي استان خراسان
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
رئيس مركز بهداشت استان خراسان رضوي
رئيس برنامه بررسي هاي نظام مراقبت بيماريهاي غيرواگيردار مشهد
رئيس كميته استاني برنامه مدارس مروج سلامت مشهد
جانشين دكتر شبستري و مسئول نهاد دبيرخانه در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه هاي تخصصي سلامت و امنيت غذايي استان خراسان رضوي مشهد
عضو ستاد اجرائي طرح سنجش سال 1390 مشهد
عضو كميته علمي اولين كنگره سراسري ارتقاي سلامت نوزاد مشهد
عضو هيات تحريريه پروژه ي طرح تحقيقاتي: تدوين محتواي آموزشي مهارتهاي فرزندپروري مشهد
كميته اجرايي در دوازدهمين كنگره بيوشيمي ايران و چهارمين كنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولكولي مشهد
رئيس كميته تعالي بيمارستان دكتر شيخ مشهد
عضو هيات علمي كميته ناظر بر نشريات دانشگاه مشهد
عضو كميته علمي دومين كنگره بين المللي انجمن نفرولوژي كودكان ايران در مشهد
كميته پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير دانشگاه درمشهد
عضو كميته علمي كنگره بين المللي ديسپلازي مادرزادي مفصل هيپ. از نوزادي تا سالمندي درمشهد
دبير علمي كنگره بين المللي تغذيه، رشد و تكامل در نوزادان و كودكان مشهد
رئیس اجرایی جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور مشهد
گواهی کمیته های بیمارستانی بیمارستان دکتر شیخ مشهد
گواهي دبير علمي برنامه هاي آموزش مداوم مشهد
رئیس کمیته احصاء شاخص های عدالت در سلامت دانشگاه
دبیر و عضو کمیته دانشگاهی ژنتیک مشهد
عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی طب نوزادان مشهد
عضو و رئیس زیر کمیته راهبردی پیشگیری از بیماری های قلب وعروق مشهد
عضو کمیته دانشگاهی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد (KMC) مشهد
رئیس کمیته احصاء شاخص های عدالت در سلامت دانشگاه مشهد
رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز بهداشت استان خراسان
رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی

فعاليت در امور اجرايي آموزشي، پژوهشي و خدماتي
کارگاه آموزش روش تحقیق دستیاران و کارگاه یکروزه روش استفاده از منابع کتابخانه ای دانشکده پزشکی
کارگاه آموزشی احیاء نوزادان دانشکده پزشکی
کارگاه آموزشی کنترل بیماری های اسهالی (CDD) دانشکده پزشکی
کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر و مشاوره شیردهی دانشکده پزشکی
کارگاه آموزشی کنترل بیماری های حاد تنفسی در کودکان زیر 5 سال دانشکده پزشکی
کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی معاونت پژوهشی
کارگاه آموزشی OSCEمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
کارگاه سه روزه مقاله نویسی و داوری همتا مرکز گسترش خدمات اولیه بهداشتی (PHC)
شرکت در کارگاه برنامه ریزی اموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
کارگاه مدیکال ژورنالیزم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کارگاه سیاست های تولید و انتشار مقالات در جورنال های معتبر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دوره آموزشی زبان انگلیسی سطح 2
Golestan Language Institute دانشگاه مشهد
كارگاه دوروزه بازنگري روش شناسي برنامه مراقبت عوامل خطر بيماريهاي غير واگيردار مشهد
كارگاه آموزشي يكروزه غربالگري شنوايي در نوزادان مشهد
کارگاه منطقه ای مراقبت بیماری سیاه سرفه مشهد

 اختراع و اكتشاف
طراحی و پیاده سازی یک جلیقه LED جهت مداوای زردی در کودکان تازه تولد یافته بدون نیاز به قرارگیری کودک در دستگاه-سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری خراسان رضوی- 1390/10/21

كسب جوايز آموزشي ( دانشگاهي ، كشوري ، بين المللي)
کتاب معاینه، تشخیص و درمان بیماریها کتاب برتر جشنواره سرور 3 دکتر احمد شاه فرهت-دکتر سعیدی- دکتر اشرف محمدزاده نویسنده دوم
فیلم آموزشی احیاء نوزاد فیلم برتر جشنواره فیلم دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی(استاد توانمند) دکتر سعیدی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده
مقاله فرهنگی اسرار نماز مقاله برتر امور دانشجویی و فرهنگی و دبیر ستاد اقامه نماز وزارت بهداشت دکتر سعیدی نویسنده اصلی
مولف برتر دانشگاه در سال 1386 تالیف رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر سعیدی مولف برتر
مولف برتر تالیف معاون امور دانشجویی و فرهنگی و دبیر ستاد اقامه نماز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر رضا سعیدی مولف برتر
برتر مسابقه فرهنگی مسابقه دفتر نهاد نمایندگی رهبری دکتر سعیدی برتر
همکاری در اجرای طرح مراقبت کم کاری مادرزادی تیروئید همکاری رئیس مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد مقدس دکتر سعیدی همکار طرح

تقدیر نـامه ها

تقدیر جهت همکاری بر اجرای غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید
تقدیر به جهت مولف برتر در همایش مولفین برتر نماز و نیایش دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور
تقدیر به جهت کارگردانی فیلم احیاء نوزادان و کسب مقام دوم فیلم های آموزشی در جشنواره فیلم
مولف برتر دانشگاه در سال 1386
تقدیر و سپاسگذاری به جهت شرکت در برنامه های فرهنگی و مسابقه روزنگار قرآنی و احراز مقام برتر
تقدیر و تشکر از طرف رئیس کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
تقدیر و تشکر از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه
قدردانی در زمینه کارشناسی پرونده های تخصصی
تقدیر و تشکر از رئیس بیمارستان قائم در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی ضمن خدمت و کارگاههای اموزشی کارکنان
تقدیر و تشکر از رئیس بیمارستان قائم در خصوص همکاری مستمر با واحد آموزش خدمات پرستاری در تدریس پودمانهای آموزشی
تقدیر و تشکر بابت خدمات مشاوره ای به مادران شیرده و رفع مشکلات ایشان
تقدیر و تشکر در امر مشاوره و شیردهی و ترویج تغذیه با شیرمادر
تقدیر و تشکر جهت ارتقاء رتبه وب سایت دانشگاه
دوازدهمين كنگره بيوشيمي ايران و چهارمين كنگره بين المللي بيوشيمي و بيولوژي مولكولي
تقدير نامه معاون بهداشت در خصوص تهيه، تدوين، چاپ و توزيع فصلنامه بهورز ويژه نامه هفته بهداشت روان
تقديرنامه رئيس دانشگاه به جهت حسن اجراي ماموريت هاي محوله به دانشگاه
تقديرنامه رئيس دانشگاه به جهت تلاش در پيشبرد برنامه هاي ترويج تغذيه با شيرمادر مشهد
تقديرنامه وزير بهداشت براي برگزيده شدن به عنوان دست اندركار نمونه تربي و مديريت برنامه هاي آموزشي بهورزان مشهد
تقديرنامه مدير دفتر رياست دانشگاه به جهت برنامه ريزي، پيگيري، نظارت بر اجرا و نهايتاً آماده سازي و بهره برداري طرح ها مشهد
تقديرنامه مدير دفتر رياست دانشگاه به جهت ارتقاء شاخص هاي بهداشتي و به تبع سلامت مردم مشهد
تقدير نامه معاون و دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوي مشهد
تقدير نامه معاون پژوهشي دانشگاه به جهت ارتقاء جايگاه پژوهشي دانشگاه مشهد
تقدير نامه رئيس دانشگاه به جهت مشاركت فعال در انجام امور محوله مشهد
تقدیرنامه از معاون بهداشتی و ریاست دانشگاه به جهت برگزاری کنگره بین المللی تغذیه ، رشد و تکامل در نوزادان و کودکان در سال 1390 مشهد
تقدیرنامه از معاون بهداشتی و ریاست دانشگاه به جهت حمایت خیرین در توسعه واحد های بهداشت مشهد
تقدیرنامه از معاون بهداشتی و ریاست دانشگاه به جهت برگزاری هرچه باشکوه تر همایش ملی روز بهورز مشهد
تقدیرنامه از معاون بهداشتی و ریاست دانشگاه به جهت مجهز نمودن کتابخانه بیمارستان دکتر شیخ مشهد
تقدیرنامه از معاون بهداشتی و ریاست دانشگاه به جهت برگزاری چهارمین جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان سرور مشهد
تقدیرنامه از طرف فرماندهی سپاه امام رضا به جهت برگزاری بسیار موفق سمینار طب وایثار ( یادواره شهدای دانشگاه ها) مشهد
تقدیر نامه از طرف ریاست دانشگاه به جهت تشریک مساعی و همت والا در جلسه با مجمع نمایندگان مردم مشهد و کلات مشهد
تقدیر نامه از طرف ریاست دانشگاه به جهت زحمات بی شائبه در راه اندازی کلینیک ویژه حضرت رسول
تقدیر نامه از طرف ریاست دانشگاه به سفارش مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت به جهت نقش کلیدی در توسعه سلامت مردان مشهد
تقدیر نامه از طرف مشاور معاون بهداشت و رئیس واحد بیماریهای غیر واگیر به جهت تلاش در جهت ارتقاء سلامت دهان و دندان در رده های سنی مختلف مشهد
تقدیر نامه از طرف ریاست دانشگاه به سفارش مدیر کل دفتر آموزش وارتقاء سلات وزارت بهداشت به جهت برگزاری موفق هفته سلامت مشهد
تقدیرنامه از طرف وزیر به جهت برگزاری موفق مراسم روز بهورز سال 91 مشهد
تقدیر نامه از طرف نمایندگان مردم و فرماندار شهرستان نیشابور به جهت تلاش در جهت راه اندازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزه مشهد
تقدیر و تشکر از طرف دکتر حاجبی مشاور وزیر در اجرای بهداشت و اعتیاد به جهت اجرای فعالیت های هفته سلامت روان از وزارت بهداشت تهران
تقدیر و تشکر از طرف دکتر سیاری معاون بهداشت وزارت به جهت کسب رتبه چهارم در بین ده دانشگاه برتر در عملکرد هفته سرطان در سال 91 دانشگاه مشهد تهران