حجامت گوش بر زردی نوزادی تاثیری ندارد

بررسی تاثیر حجامت گوش نوزادان در درمان زردی نوزادی : مقاله مروری نظام من

چکیده:

مقدمه و هدف: زردی در 60 تا 80 درصد از نوزادان در روزهای اول تولد رخ می دهد که در اکثر موارد، فیزیولوژیک و طبیعی بوده و بدون نياز به درمان، بهبود مي يابد ولي در برخي موارد، زردی، نيازمند درمان مي باشد. در بین درمانهای مختلفي که برای زردی نوزاد انجام میشود، اخیراً روش حجامت گوش در ایران رواج یافته است. حجامت ، یک روش درمانی است که از هزاران سال پیش در طب سنتی و منابع اسلامی کاربرد داشته و در درمان بیش از 50 بیماری به کار رفته است. لذا ما در این مطالعه به ارزیابی مستندات طب سنتی و روایات مرتبط با  كاربرد این روش در زردی نوزادی پرداختیم.

روش کار: در این مطالعه مروری نظام ­مند ما تمام مقالات به زبان انگلیسی و عربی و فارسی را که در بانکهای اطلاعاتی pubmed, Cochrane collaboration library و گوگل اسکولار و SID و Magiran بودند را تا سپتامبر 2019جستجو کردیم. رفرنس های مقالات به صورت دستی مورد بررسی قرار گرفت. دو داور بطور مستقل ارزیابی مقالات را با توجه به معیارهای از پیش تعیین شده انجام و داده های مرتبط را استخراج کردند. تمام مطالعاتی که به موضوع حجامت پرداخته بودند، را بررسی کردند و مطالعاتی را که به موضوع حجامت در نوزادان یا اطفال پرداخته بودند را وارد مطالعه کردند. همچنین منابع حدیث شيعه و سني نيز از طريق نرم افزار، مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج: تعداد1120 مقاله یافت شد که گرچه مرتبط با حجامت بودند ولي هیچکدام مربوط به دوره نوزادي و زردي نوزادي نبودند همچنین در منابع روایی هم روایتی مبنی بر توصیه به حجامت گوش در دوره نوزادی و یا معرفی این کار به عنوان درمانی برای زردی نوزادان یافت نشد و تنها یک روایت توصیه به حجامت کودکان از 4 ماه به بعد آن هم حجامت گودی پشت گردن و نه حجامت گوش نموده بود.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر، علیرغم وجود بیش از 500 روایت در باره حجامت و معرفی این روش به عنوان درمان بیش از 50 نوع بیماری، ولی هیچ آیه و روایتی در منابع شیعه و سنی و همچنین هیچ مقاله ای مبنی بر انجام حجامت گوش برای درمان زردی در دوره نوزادی یافت نشد.

کلید واژه ها: حجامت، زردی نوزادان، حجامت اطفال، حجامت گوش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *