دکتر رضا سعیدی ؛ فوق تخصص نوزادان ،طب پیرامون تولد،متخصص کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سردبیر مجله نوزادان بلاگ

0

واکسیناسیون و برنامه های آینده

اهمیت واکسیناسیون در نظام سلامت: بنا به تایید WHO  و یونیسف بعد از تامین آب سالم واکسیناسیون مهمترین اقدام بهداشتی جهت تامین سلامت جامعه است. ایمن سازی جهانی سرمایه گذاری...