دکتر رضا سعیدی ؛ فوق تخصص نوزادان ،طب پیرامون تولد،متخصص کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سردبیر مجله نوزادان بلاگ

0

سندرم مرگ ناگهانی شيرخواران   SIDS :

سندروم مرگ ناگهانی، شايع ترين علت مرگ پس از دوره نوزادی در کشورهای پيشرفته می باشد . سندرم مرگ ناگهانی شیرخواران عبارت است از مرگ نابهنگام نوزاد و شیرخوار در...

0

واکسیناسیون و برنامه های آینده

اهمیت واکسیناسیون در نظام سلامت: بنا به تایید WHO  و یونیسف بعد از تامین آب سالم واکسیناسیون مهمترین اقدام بهداشتی جهت تامین سلامت جامعه است. ایمن سازی جهانی سرمایه گذاری...