دکتر رضا سعیدی ؛ فوق تخصص نوزادان ،طب پیرامون تولد،متخصص کودکان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سردبیر مجله نوزادان بلاگ

0

شکاف کام و لب

دکتر رضا سعیدی؛ مدیرعامل بیمارستان رضوی:کلینیک چندتخصصی «شکاف کام و لب» به زودی در بیمارستان رضوی راه‌اندازی می‌شود… با توجه به یک میلیون  تولد زنده‌ای که در سال در ایران...