شکاف کام و لب

دکتر رضا سعیدی؛ مدیرعامل بیمارستان رضوی:کلینیک چندتخصصی «شکاف کام و لب» به زودی در بیمارستان رضوی راه‌اندازی می‌شود… با توجه به یک میلیون 500 هزار تولد زنده‌ای که در سال …

واکسیناسیون و برنامه های آینده

اهمیت واکسیناسیون در نظام سلامت: بنا به تایید WHO  و یونیسف بعد از تامین آب سالم واکسیناسیون مهمترین اقدام بهداشتی جهت تامین سلامت جامعه است. ایمن سازی جهانی سرمایه گذاری …