دسته: Uncategorized

0

شکاف کام و لب

دکتر رضا سعیدی؛ مدیرعامل بیمارستان رضوی:کلینیک چندتخصصی «شکاف کام و لب» به زودی در بیمارستان رضوی راه‌اندازی می‌شود… با توجه به یک میلیون  تولد زنده‌ای که در سال در ایران...